Ordinær generalforsamling 2024

Kun for A-medlemmer.

No scheduled dates right now.

                                                                                                                                                                                                             udsendt den. 15. januar 2024

Opdateret den 9. februar 2024 med indkommende forslag.

 

Kære Medlemmer,

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen SLM København:
Fredag den 16. februar 2024 kl. 19.30

(Døren er åben fra kl. 19:00-19:30)

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse og -godkendelse
 6. Fastlæggelse af næste års A-medlemskabskontingent
 7. Indkomne forslag.
  • Vedtægtsændringer:

   • 4 medlemsrettigheder, typer af medlemsskaber i SLM København V/Bestyrelsen
   • 5 generalforsamlingen - Fuldmagter ved Lars Christian Østergreen medlem 001
 8. Valg til bestyrelse.

      Følgende er på valg.

 • Christoffer Bagger (Ønsker ikke genvalg)
 • Allan Gyldenkærne (Ønsker ikke genvalg)
 • Ken Magnussen (Villig til genvalg)
 • Roy Skytt (Villig til genvalg)
 1. Valg af to suppleanter

      Følgende er på valg.

 • Kim Schjerlund (Villig til genvalg)
 • Marc Simon chewins (Villig til genvalg)
 1. Valg af revisor
  • Thomas Rieck (Villig til genvalg)
 2. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Disse skal sendes til president@slm-cph.dk

 

Materialer til generalforsamlingen blive lagt op på vores intranet her:

https://slm-cph.dk/medlem/forum?t=96 og senest 6 dage før generalforsamlingen.

Husk for at kunne deltage i generalforsamling skal du være A medlem. Indmelse senest fredag den 9. februar 2024.

 

Vel mødt og de bedste hilsener,

 

Bestyrelsen

OK We are using cookies on this website. Some third-party cookies are used for visitor statistics.