Annual General Meeting

A-members only. The AGM kicks off 19:30 and the door closes at 19:30 sharp.

Friday 16. April

The door is open from 19:00 to 19:30. The event ends at about 22:00.


Dresscode:

No dresscode.

Kære Alle,

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SLM København:
Fredag den 16. april 2021.

(Døren åbner kl 19.00 og generalforsamlingen starter 19.30 og døren lukker præcis 19.30)
i klubbens lokaler Lavendelstræde 17, baghuset, 1462 København K.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle gyldige A-medlemmer (herunder æresmedlemmer), der senest fredag den 9. april inden døren lukkes klokken 02:00 har betalt A-kontingent for 2021. Der kan afgives fuldmagt til andre A-medlemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse og -godkendelse
 6. Fastlæggelse af næste års A-medlemskabskontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af to revisorer
 11. Eventuelt

Til information er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Carsten O (ønsker IKKE genvalg)
 • Lars Ø (villig til genvalg)
 • Henrik B (villig til genvalg)
 • Jesper S (villig til genvalg)

Følgende suppleanter er på valg:

 • Iason B. H. (Villig til genvalg)
 • Martin S (ønsker IKKE genvalg)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage inden generalforsamlingen.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

OK We are using cookies on this website. Some third-party cookies are used for visitor statistics.