Annual General Meeting

A-members only. The AGM kicks off 19:30 and the door closes at 19:30 sharp.

Friday 19. February 2021

The door is open from 19:00 to 19:30. The event ends at about 22:00.


Dresscode:

No dresscode.

Kære Alle,

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SLM København:
Fredag den 21. februar 2020.

(Døren åbner kl 19.00 og generalforsamlingen starter 19.30 og døren lukker præcis 19.30)
i klubbens lokaler Lavendelstræde 17, baghuset, 1462 København K.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle gyldige A-medlemmer (herunder æresmedlemmer), der senest fredag den 14. februar inden døren lukkes klokken 02:00 har betalt A-kontingent for 2020. Der kan afgives fuldmagt til andre A-medlemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse og -godkendelse
 6. Fastlæggelse af næste års A-medlemskabskontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af to revisorer
 11. Eventuelt

Til information er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Klaus B (ønsker IKKE genvalg)
 • Allan G (modtager genvalg)
 • Poul H (ønsker IKKE genvalg)
 • Hans K (ønsker IKKE genvalg)
 • Lasse W (modtager genvalg)

Følgende suppleanter er på valg:

 • Henrik D (modtager genvalg)
 • Martin S (modtager genvalg)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage inden generalforsamlingen.

Under eventuelt vil bestyrelsen orientere om planerne for Copenhagen 2021 samt Copenhagen Pride parade 2020.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

OK We are using cookies on this website. Some third-party cookies are used for visitor statistics.