Annual General Meeting (online)

A-members only. The AGM kicks off 19:30.

This friday


Dresscode:

No dresscode.

Kære Medlemmer,

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen SLM København:
Fredag den 16. april 2021 kl 19:30.

På grund af restriktioner i forbindelse med Covid19 afvikles generalforsamlingen digitalt, og du skal derfor tilmelde dig forud senest torsdag den 15. april kl. 18:00. Send din tilmelding til slm-cph@slm-cph.dk og skriv ’Tilmeld’ i emnefeltet. Den digitale generalforsamling foregår via teams. Der vil blive afholdt testmøde onsdag den 14. april 2021. kl. 19:00-19:45. Alle kan deltage i testen, og instruktioner vil blive sendt ud løbende, når man tilmelder sig generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle gyldige A-medlemmer (herunder æresmedlemmer), der senest fredag den 9. april inden døren lukkes klokken 21:00 har betalt A-kontingent for 2021. Der kan afgives fuldmagt til andre A-medlemmer. Ved fuldmagt skal medlemmer, der giver sin fuldmagt, sende en mail til slm-cph@slm-cph.dk med eget navn og medlemsnummer samt navn og medlemsnummer på den, der har fået fuldmagten. Skriv ’Fuldmagt’ i emnefeltet.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse og -godkendelse
 6. Fastlæggelse af næste års A-medlemskabskontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af to revisorer
 11. Eventuelt

Til information er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Carsten O (ønsker IKKE genvalg)
 • Lars Ø (villig til genvalg)
 • Henrik B (villig til genvalg)
 • Jesper S (villig til genvalg)

Følgende suppleanter er på valg:

 • Iason B. H. (Villig til genvalg)
 • Martin S (ønsker IKKE genvalg)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage inden generalforsamlingen.

Materialer til generalforsamlingen blive lagt op på vores intranet her: slm-cph.dk/medlem 6 dage før generalforsamlingen. Under eventuelt vil bestyrelsen orientere om planerne for Copenhagen 2021, samt hvordan klubben vender tilbage, når vi må åbne efter covid-19.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

OK We are using cookies on this website. Some third-party cookies are used for visitor statistics.