Annual General Meeting

A-members only. The AGM kicks off 19:30.

No scheduled dates right now.


Dresscode:

No dresscode.

København d. 2. februar 2022

Kære Medlemmer,

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen SLM København:
Fredag den 25. februar 2022 kl. 19.30

(Døren er åben fra kl. 19:00-19:30)

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valgt af stemmetællere 
 4. Frmandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse og -godkendelse
 6. Fastlæggelse af næste års A-medlemsskabskontigent
 7. indkommende forslag
 8. Valg til bestyrelse.
  • Følgende på valg
  • Claus H (Villig til genvalg)
  • Ken M (Villig til genvalg)
  • Allan F. G. (Villig til genvalg)
  • Lasse W. (Ønsker ikke genvalg)
  • Lars C. Ø. (Udtræder af bestyrelsen efter 1 og ønsker ikke genvalg)
 9. Valg af to suppleanter.
  • Roy (Villig til genvalg)
  • Marc (Villig til genvalg)
 10. Valg af revisor.
  • Thomas R (Villig til genvalgt)
 11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandles på generalforsamling, skal være i bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling. Forslag til vedtægtændringer skal være i bestyrelseni hænde senest 14 dage inden generalforsamling. Disse skal sensdes til president@slm-cph.dk 

Materiale til generalforsamlingen bliver lagt op på vores intranet her: https://slm-cph.dk/medlem/forum?c=22&generalforsamling 6 dage før generalforsamling.

 

Velmødt og de bedste hilsner.

Bestyrelsen 

 

OK We are using cookies on this website. Some third-party cookies are used for visitor statistics.